Back ข่าว/กิจกรรมต่างๆ - กิจกรรม”กาแฟยามเช้า” จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม”กาแฟยามเช้า” จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ร่วมกิจกรรม”กาแฟยามเช้า” จังหวัดพิษณุโลก  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พิษณุโลก  เป็นประธานในพิธี  ผู้มีเกียรติร่วมงานได้แก่ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ุ รอง ผวจ.พิษณุโลก ผู้แทนกองทัพภาคที่ 3 หัวหน้าหน่วยงานฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ร้านประชารัฐของดีจังหวัด สถานีบริการน้ำมัน ปตท.วังพิกุล  ถ.บายพาสสี่แยกอินโดจีน-ขนส่งจังหวัด(แห่งใหม่) ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

14 กุมภาพันธ์ 2561