Back ข่าว/กิจกรรมต่างๆ - กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน มอบหมายให้ ฝ่ายจัดสรรน้ำฯและฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 และ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 แควน้อยบำรุงแดน เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกรมชลประทานและหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมีเกษตรกร ประชาชนสนใจเข้าชมและรับเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของโครงการ 

14 กุมภาพันธ์ 2561