Back ข่าว/กิจกรรมต่างๆ - ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแ...

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ร่วมพิธีทำบุญเมืองพิษณุโลก และงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 8.00 น. นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีทำบุญเมืองพิษณุโลก และงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 “รดน้ำดำหัว” และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ปกป้องพื้นแผ่นดินเมืองพิษณุโลก และอดีตข้าราชการที่เคยมาปฏิบัติงานในจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ซึ่ง หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้นำอาหารร่วมจัดบูธเลี้ยงผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงาน มูลนิธิ องค์กร และพ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีฯ
ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

11 เมษายน 2561