สถานที่ตั้งและแผนที่ Back

- เขื่อนจะตั้งอยู่ที่เส้นรุ้ง 17 องศา 11’ เหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 25’ ตะวันออกที่บ้านเขาหินลาด ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก บนลำน้ำแควน้อย ซึ่งไหลลงแม่น้ำน่านที่อำเภอ พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

- หมายเลขแผนที่สากล 1:50,000 ระวาง 5043 II พิกัด 47 QPV 509-001

- แยกเข้าจากถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ที่ตัวอำเภอวัดโบสถ์ ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 40 กม. (ตามถนนไปอำเภอชาติตระการ)